Click on thumbnail to start slide show.
Delay: s. Use fullscreen

Aalscholver

Amerikaanse goudplevier

Amerikaanse oeverloper

Azuurmees

Baardman vrouw

Baardman

Baardman1

Baardman2

Beflijster

Bijeneter

Bladkoning

Blauwborst

Blauwborst

Boerenzwaluw

Bonte kraai

Bonte kraai

Bonte tapuit

Bonte vliegenvanger

Boomklever

Boomkruiper

Boompieper

Boomvalk jong

Bosrietzanger

Bosuil

Bosuil1

Bosuil2

Braamsluiper

Brilduiker

Buidelmees

Buidelmees1

Buidelmees2

Buizerd

Casarca

Cetti's Zanger

Cetti's Zanger

Dodaars

Draaihals

Draaihals1

Drieteen strandloper

Engelse kwikstaart

Flamingo

Flamingo1

Flamingo5

Geelpootmeeuw

Gekraagde roodstaart jong

Gekraagde roodstaart

Gele kwikstaart

Gele kwikstaart

Geoorde fuut

Gestreepte strandloper

Glanskop

Goudvink

Grasmus

Graspieper

Grauwe gors

Grauwe vliegenvanger

Groene specht

Groenpootruiter

Grote barmsijs

Grote bonte specht

Grote bontespecht jong

Grote burgemeester

Grote gele kwikstaart

Grote karrekiet

Grote karrekiet1

Grote kruisbek

Grote Lijster

Grote Lijster

Grote pieper

Grote zaagbek vrouw

Havik jong

Havik

Holenduif

Hop

Huiszwaluw

Iberische tjiftjaf

IJsduiker

IJseend

IJsgors

IJsvogel

IJsvogel kreeft

IJsvogel

IJSvogel_kop

Kanoet

Kemphaan

Kleine barmsijs

Kleine bonte specht

Kleine burgemeester

Kleine burgemeester

Kleine plevier

Kleine trap

Kleine zilverreiger

Kleine zwaan

Kluut op nest

Kneu

Knobbelzwaan

Koekoek jong

Koekoek

Koekoek1

Koereiger

Koereiger

Kolgans

Koperwiek

Kraanvogel

Kramsvogel

Kuifaalscholver

Kuifduiker

Kuifduiker1

Kuifleeuwerik

Kwak 1e jaar

Kwak1

Kwak3

Kwar kop

Matkop

Meenatortel

Middelste zaagbek

Morinel plevier 1

Morinel plevier 2

Morinel plevier 3

Morinel plevier 4

Nachtegaal

Nonetje

Nonetjes

Noordse kwikstaart

Notekraker

Notekraker1

Oehoe

Oeverloper

Oeverpieper

Oeverzwaluw

Oeverzwaluw4

Ooievaar

Paapje

Paarsestrandloper

Patrijs

Pestvogel

Pijlstaart

Pontische meeuw

Pontische meeuw

Purperreiger

Ransuil jong 3

Ransuil jong

Ransuil

Ransuil1

Ransuil2

Rietgors

Rietgors_vrouw

Ringmus

Ringslang

Ringslang

Ringsnaveleend

Ringsnaveleend

Rode eekhoorn

Roerdomp

Roerdomp1

Roerdomp2

Roodborsttapuit

Roodhalsfuut

Roodkeel nachtegaal

Roodkopklauwier

Roodkopklauwier

Roodsterblauwborst

Rosse franjepoot

Rotgans

Roze pelikaan

Ruigpootbuizerd

Scholekster

Siberische tjiftjaf

Siberische Tjiftjaf

Sijs

Slechtvalk

Sneeuwgors

Sneeuwgors

Sneeuwuil

Sneeuwuil

Snor

Sperwer kop

Sperwer

Sperwer1

Sperweruil

Sperweruil

Sprinkhaanzanger

Staartmees

Steenloper

Steenuil

Steenuil

Stektkluut jong

Steltkluut 2019

Steltkluut

Steltkluut2

Tapuit

Tapuit

Tjiftjaf

Toendrarietgans

Topper

Tureluur

Veldleeuwerik

Veldleeuwerik

Velduil

Visarend

Visdief

Vos

Waterral

Watersnip

Wilde zwaan

Winterkoning

Witgat

Witkop staartmees

Witkruintapuit

Witoogeend

Woestijngrasmus

Woestijntapuit

Wulp

Zeekoet

Zomertaling

Zomertortel

Zwartbuikwaterspreeuw

Zwartbuikwaterspreeuw

Zwarte ibis 1

Zwarte ibis 2

Zwarte ibis 3

Zwarte mees

Zwarte ooievaar

Zwarte roodstaart

Zwarte ruiter

Zwarte Stern

Zwarte zeekoet

Zwarte zeekoet