Click on thumbnail to start slide show.
Delay: s. Use fullscreen

Aalscholver

Aalscholver

Afrikaanse Woestijngrasmus

Afrikaanse Woestijngrasmus

Amerikaanse Goudplevier

Amerikaanse oeverloper

Baardman vrouw

Baardman

Beflijster

Bergeend

bijenetersjpg

Blauwborst

Blauwborst

Blauwe reiger met prooi

Blauwe Reiger te gulzig

Blauwe reiger

Boerenzwaluw

Boerenzwaluw_jong

Bontbekplevier_jong

Bonte kraai

Bonte kraai

Bonte strandloper

Bonte tapuit

Bonte vliegenvanger

Boomklever

Boomkruiper

Boompieper

Boomvalk

Bosrietzanger

Bosuil jong

Brandgans

Brilduiker

Buizerd

Canadese gans

Dodaars

Dodaars

Draaihals

Drieteenstrandloper

Eend

Ekster jong

Ekster

Engelse kwikstaart

Fazant

Fazant

Fazant_vrouw

Fitis

Flamingo

Flamingos

Futen

Futen baltsend

Futen

Gaai

Gans

Geelgors

Geelpoot meeuw

Gekraagde roodstaart jong

Gekraagde roodstaart

Gele kwikstaart

Gele kwikstaart

Gele kwikstaart1

Gele kwikstaart_

Geoorde fuut

Gestreepte strandloper

Giervalk

Glanskop

Goudhaan

Goudplevier

Goudvink

Grasmus

Grasmus

Grasmus_jong

Graspieper

Graspieper

Grauwe Gans boos

Grauwe Gans

Grauwe gors

Grauwe vliegenvanger

Groene specht

Groene specht

Groenling

Groenling

Groenling_

Groenpootruiter

Grote bonte specht

Grote bonte specht

Grote karrekiet

Grote Lijster

Grote mantelmeeuw

Grote pieper

Grote Zaagbek vrouw

Grote Zaagbek

Grote zilverreiger

Grutto

Grutto_1

Halsbandparkiet

Halsbandparkiet_vrouw

Havik jong

Havik

Heggemus

Helmparelhoen

Holenduif

Hop

Huismus vrouw

Huismus

Huiszwaluw

IJseend

IJsvogel

IJsvogel kreeft

IJsvogel

IJsvogel_vrouw

Kanoet

Kauw jong

Kauw

Kemphaan

Kemphaan gezwel

Kemphaan

Kiviet

Kleine burgemeester

Kleine mantelmeeuw

Kleine Plevier

Kleine plevier

Kleine zilverreiger

Kleine zwaan

Kleine_karrekiet

Kluut op nest

Kluut

Kluut_jong

Kneu

Kneu vrouw

Kneu

Kneu_vrouw

Knobbel Zwaan jong

Knobbelzwaan

Knobbelzwaan

Koekoek vrouw jong

Koekoek

Koereiger

Koereiger

Kokmeeuw

Kokmeeuw jong

Kokmeeuw winter

Kolgans

Koolmees met jongen

Koolmees

Koperwiek

Kraanvogel

Krakeend

Krakeenden

Krakend vrouw

Kramsvogel

Krooneend

Krooneend_vrouw

Kuifeend vrouw

Kuifeend

Kuifleeuwerik

Kuifmees

Kwak 1e jaar

Kwak 2e jaar

Kwak 2j

Kwak

Lepelaar jong

Lepelaar

Mandarijneend

Matkop

Matkop

Meerkoet jong

Meerkoet

Meerkoet1

Merel jong

Merel vrouw

Merel

Middelste zaagbek

Middelste zaagbek

Muskus eend

Muskus eenden

Nijlgans met jongen

Nijlgansen

Nonnetje

Nonnetje_vrouw

Noordse kwikstaart

Oehoe

Oehoe

Oever zwaluw

Oever zwaluwen

Oever zwaluwen

Oeverloper

Oeverpieper

onbekend1

onbekend2

Ooievaar

Ooievaar

Ooievaars jonge

Ooievaars

Paapje

Paarse strandloper

Patrijs

Patrijs

Pestvogel

Pestvogel

Pijlstaart

Pimpelmees

Pimpelmees_jong

Poelruiter

Pontische meeuwjpg

Purperreiger

Purperreiger

Putter

Putter_jong

Ransuil

Ransuil jong

Ransuil

Rietgors

Rietgors_vrouw

Rietzanger

Ringmus

Ringsnavel eend

Roek

Roerdomp

Roodborst jong

Roodborst

Roodborsttapuit vrouw

Roodborsttapuit

Roodkopklauwier

Roodkopklauwier

Rooshalsfuut

Rosse franjepoot

Rosse stekelstaart

Rotgans

Rotsduif

Roze pelikaan

Scholekster jong

Scholekster

Siberische tjiftjaf

Sijs

Slechtvalk

Slobeend vrouw

Slobeend

Smient vrouw

Smient

Sneeuwgors

Sneeuwuil

Sneeuwuil

Sperwer

Sperweruil

Sperweruil

Sperwer_spreeuw

Spotvogel

Spotvogel

Spreeuw jong

Spreeuw

Sprinkhaanzanger

Staartmees

Stadsduif

Steenloper

Steenuil

Steltkluut

Steltkluut

Steltkluut_

Stormmeeuw

Tafeleend _vrouw

Tafeleend

Tapuit man

Tapuit

Tjiftjaf

Toendrarietgans

Topper vrouw

Topper

Torenvalk

Torenvalk.

Torenvalk

Torenvalk_

Tuinfluiter

Tureluur

Tureluur_jong

Turkse Tortel

Veldleeuwerik

Velduil

Vink vrouw

Vink

Visdief

Visdief

Waterhoen met jongen

Waterhoen

Waterhoentjes

Waterral

Watersnip

Wilde Eend met jongen

Wilde Eend

Wilde zwaan

Winterkoning _jong

Winterkoning

Winterkoning_jong

Wintertaling

Wintertaling_vrouw

Witborst eend

Witgat

Witkruintapuit

Witoogeend

Witte kwikstaart

Witte Kwikstaart

Wulp

Zanglijster

Zilvermeeuw

Zilvermeeuw_jong

Zomertaling

Zwarte ibis

Zwarte kraai

Zwarte mees

Zwarte ooievaar

Zwarte ooievaar

Zwarte roodstaart

Zwarte ruiter

Zwarte Stern

Zwarte zeekoet

Zwarte Zwaan

Zwartkop

Zwartkopmeeuw

Zwartkop_vrouw